STADNINA KONI
 
„NOWE JANKOWICE” Sp. z o.o.
    Nowe Jankowice 17
 86-320 Łasin
 Tel. 56 466 08 25

email: sknowejankowice@onet.pl

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku uległa likwidacji
kasa w siedzibie Stadninie Koni „Nowe Jankowice” Spółka z o.o.

Wszelkie opłaty gotówkowe należy wpłacać do banku.

Nr rachunków bankowych:
Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Łasinie
49 9484 1033 0301 0637 2003 0001

 BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie Oddział w Grudziądzu
48 2030 0045 1110 0000 0075 8460