OFERTA SPRZEDAŻY KONI

W STADNINIE KONI “NOWE JANKOWICE” SPÓŁKA Z O.O.

W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2020 R. O GODZ. 11-TEJ

Lp. Numer Rasa Nazwa konia Płeć

Rok

urodz.

Maść Pochodzenie Bonitacja Uwagi
1 2427/113 pkz LUNA kl. 2010 kaszt. Rolen – Lameta-Gourmet 81 .
2 2524/146 pkz IRAFA kl. 2011 kaszt. Rafael – Ilia – Bramin II 84  
3 2812/36 pkz BOWIOLA kl. 2015 gn. Wiolen – Borówka – Wiomet 81  
4 2816/5 pkz ISTA kl. 2015 gn. Best II – Imeta – Wiomet 82  
5 2817/1 pkz WIOBESTA kl. 2015 gn. Best II -Wiolina – Betowen 83  
6 135 pkz HIBOSA kl. 2017 gn. Bosmin – Hiva – Aktiv    
7 158 pkz SAHIRA kl. 2017 kaszt. Hirfel – Sarmita – Irmit    
8 76 pkz HANICA kl. 2019 gn. Nicolas – Hasta – Saler    
9 49 pkz BOFEDOR og. 2019 gn. Fedor – Bosanova – Betowen    
10 87 pkz BOLEDOR og. 2019 kaszt. Fedor – Bolena – Rolen    
11 85 pkz HIWAL og. 2019 gn. Waldmut – Hiva – Aktiv    
12 112 pkz IFSEL og. 2020 kaszt. Selmut – Ifa – Fedor    
13 65 pkz SEWALD og. 2019 gn. Waldmut – Sefeda – Fedor    
14 70 pkz WENICOL og. 2019 gn. Nicolas – Wetanika – Titanic De L Eaugrenee    
15 439 GBy pkz LISTOPAD og. 2002 gn. Bertram – Lewa – Wang   Miejsce stacjonowania konia S.O. Kętrzyn
16 2039 GBł pkz TASAK og. 2004 kaszt. Ryl – Tyrada – Tyran   Miejsce stacjonowania koni S.O. Kętrzyn
17   wlkp.

NEWA ze źrebięciem

klaczka ur. 01.07.20

po og. Słowak

kl. 2007 k. Banita – Nata – Silver   Miejsce stacjonowania konia Zakład Widlice
18   wlkp. POLA kl. 2018 sk.gn. Słowak – Pisa – Cedrus   Miejsce stacjonowania konia Zakład Widlice
19   wlkp. NELI kl. 2019 cm.gn. Słowak – Newa – Banita   Miejsce stacjonowania konia Zakład Widlice

UWAGA!

Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Obowiązuje wadium w wysokości 1.000 zł, które należy wpłacić w kasie Spółki w Oddziale Szarnoś do godz. 1100 w dniu przetargu tj. 15 października 2020r.

Wpłata wadium uprawnia do brania udziału w przetargu na wszystkie konie wystawione do licytacji.

Licytacja odbędzie się 15 października 2020r. w Oddziale Szarnoś.

Stadnina zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu konia bez podania przyczyny.

Kontakt: Główny Hodowca Koni Jerzy Gawarecki tel. 697 909 135.

Regulamin aukcji (pdf)