Oferta sprzedaży koni w Stadninie Koni „Nowe Jankowice” Spółka z o.o.

w dniu 14 października 2021r. o godz. 11 – tej

 
Lp. Numer Rasa Nazwa konia Płeć Rok urodz. Maść Pochodzenie
1. 46 pkz ROBEST og. 2019 kaszt. Best II – Rohenna – Hennessy
2. 66 pkz JUBOS og. 2019 j.gn. Bosanet – Juma – Gourmet
3. 68 pkz SEFED og. 2019 gn. Fedor – Senesta – Nestor Ter Massin
4. 55 pkz CELID og. 2019 kaszt. Lider – Cedla – Rafael
5. 79 pkz IRAWLEN og. 2019 kaszt. Lawlen – Irafala – Rafael
6. 48 pkz WIOSAN og. 2019 gn. Santor – Wiobesta – Best II

 

UWAGA!!!

Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos przy użyciu maseczki. Obowiązuje wadium w wysokości 1.000 zł,
które należy wpłacić w kasie Spółki w Oddziale Szarnoś do godz. 11:00 w dniu przetargu tj. 14 października 2021 r.

Wpłata wadium uprawnia do brania udziału w przetargu na wszystkie konie wystawione do licytacji.

Licytacja odbędzie się 14 października 2021 r. w Oddziale Szarnoś.

Stadnina zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu konia bez podania przyczyny.

Kontakt: Główny Hodowca Koni Jerzy Gawarecki tel. 697 909 135.