Pszenica ARKADIA

Nagrodzona Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2014 oraz Złotym Medalem – Wybór Konsumentów Polagra 2014
Wysokojakościowa pszenica ozima (grupa E/A).
Wysoka plenność na terenie całego kraju.
W latach 2014- 2018 najchętniej wybierana przez rolników odmiana pszenicy ozimej.
• Odmiana wczesna, o dobrej odporności na wyleganie.
• Wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem, o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu.
• Dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych.
Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia.
• Rekomendowana w 11 województwach na LZO.
Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy.
• Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 360-390 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 160-190 kg/ha.
• W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.