Sprzedaż Pszenic Kwalifikowanych

OFERTA ZBÓŻ OZIMYCH:

PSZENICE ZWYCZAJNE OZIME:
– EUFORIA
– SYMETRIA

MATERIAŁ SIEWNY WYSOKIEJ JAKOŚCI, STOPIEŃ KWALIFIKACJI C-1,
ZAPRAWIONE W OPAKOWANIACH TYPU BIG-BAG PO 500 KG ORAZ W WORKACH PAPIEROWYCH PO 50 KG
KONTAKT tel. 798-811-927

Oferta Sprzedaży Koni

Oferta sprzedaży koni w Stadninie Koni „Nowe Jankowice” Spółka z o.o.

w dniu 20 sierpnia 2021r. o godz. 11 – tej

 
Lp. Numer Rasa Nazwa konia Płeć Rok urodz. Maść Pochodzenie
1. 127 pkz BASFEDA kl. 2020 kaszt. Fedor – Bastera – Rolen
2 101 pkz SENWYPA kl. 2020 j.gn. Iwior – Senobia – Negus De La Butte
3 121 pkz HIVALBA kl. 2020 gn. Salbon – Hiva – Aktiv
4 78 pkz BALIDA kl. 2019 kaszt. Lider – Bastera – Rolen
5 64 pkz SEBOSA kl. 2019 c.gn. Bosanet – Sewiola – Wiolen
6 113 pkz BLUMSAL og. 2020 kaszt. Salbon – Blumisa – Lobes
7 115 pkz WETALBON og. 2020 gn. Salbon – Wetanika – Titanic De L’ Eaugrenee
8 125 pkz LULMUT og. 2020 kaszt. Selmut – Luna – Rolen
9 126 pkz RAFILMUT og. 2020 kaszt. Selmut – Rafilia – Ilicz
10 62 pkz SANET og. 2019 gn. Bosanet – Saloba – Lobes
11 56 pkz WINER og. 2019 kaszt. Lider – Winessia – Hennessy
12 591 G By zimnokrwista niemiecka ELBADEL og. 2006 gn. Endo –  Edelblume –  Eberhard  II

 

UWAGA!!!

Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos przy użyciu maseczki. Obowiązuje wadium w wysokości 1.000 zł,
które należy wpłacić w kasie Spółki w Oddziale Nowe Jankowice do godz. 11:00 w dniu przetargu tj. 20 sierpnia 2021 r.

Wpłata wadium uprawnia do brania udziału w przetargu na wszystkie konie wystawione do licytacji.

Licytacja odbędzie się 20 sierpnia 2021 r. w Oddziale Nowe Jankowice.

Stadnina zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu konia bez podania przyczyny.

Kontakt: Główny Hodowca Koni Jerzy Gawarecki tel. 697 909 135.

REGULAMIN AUKCJI (PDF – 86 kB)

Wyniki przetargu dot. sprzedaży nieruchomości

Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o.

Nowe Jankowice 17, 86-320 Łasin

 

PRZEDSTAWIA PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ DOT. PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH, NALEŻĄCYCH DO STADNINY KONI NOWE JANKOWICE SP. Z 0.0. POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁASIN PRZY UL. RADZYŃSKIEJ 15, NA TERENIE GMINY ŁASIN, POWIAT GRUDZIĄDZKI, NR EWIDENCJI 526/2 OBRĘB ŁASIN, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Protokół Komisji Prtzetargowej (PDF – 2 MB)