Oferta Handlowa

  • źrebięta (klaczki i ogierki) powyżej 0,5 roku
  • źrebięta 1-roczne
  • źrebięta 2-letnie
  • konie dorosłe

Hodowla koni

Hodowla koni rasy polski koń zimnokrwisty w Stadninie Koni “Nowe Jankowice” Sp. z o.o. jest zgodna z programem ogólnym przyjętym przez Księgę Stadną Koni Zimnokrwistych. Podstawą programu hodowlanego koni rasy polski koń zimnokrwisty jest przede wszystkim uzyskanie konia do użytkowania roboczego oraz konia tzw. rodzinnego stanowiącego element polskiej wsi.

 

Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. wraz z Stadem Ogierów w Kętrzynie stanowi krajowe centrum hodowlane konia zimnokrwistego w Polsce. W hodowli dąży się do utrwalenia harmonijnej budowy, zdrowia, wydajnego i efektownego ruchu oraz cech przyjaznych człowiekowi. Obecnie hodowla koni jest ustabilizowana, materiał hodowlany jest wyrównany, czego dowodem są m.in. liczne nagrody i wyróżnienia na wystawach zwierząt hodowlanych. W toku porównań ogierów kwalifikowanych do hodowli w Polsce, konie z Nowych Jankowic posiadają najbardziej poprawne parametry i uzyskują najwyższe oceny bonitacji młodzieży hodowlanej. Na wystawach większość prezentowanych koni zimnokrwistych pochodzi bezpośrednio ze Stadniny Koni Nowe Jankowice lub posiada w rodowodach przodków ze Stadniny. Wyhodowane konie użytkowane są w stadach ogierów, jako reproduktory, lub też przeznaczane są na sprzedaż do hodowli terenowej i pojedyncze wydzierżawiane za granicę.

Obecnie stado podstawowe klaczy liczy około 70 szt. Do dalszej hodowli zostają zakwalifikowane tylko klacze odpowiadające przyjętym normom hodowlanym, przede wszystkim kalibrowe o dobrym eksterierze i ruchu. W toku przeprowadzanych selekcji dąży się do utrzymania najlepszych linii żeńskich i rodów męskich Stadniny. Zgodnie z międzynarodowymi tendencjami około 10% stada będzie podążać w kierunku konia zimnokrwistego w nieco lżejszym w typie – zaprzęgowym i jednocześnie tzw. konia rodzinnego.

 

W celu utrwalenia najlepszych cech użytkuje się ogiery zimnokrwiste o światowej renomie. W 2014 roku wykorzystano w hodowli czempiona Niemiec – ogiera HARTMUT, po którym urodziły się bardzo dobre pod względem hodowlanym źrebięta, min. czempion Polski ogier Waldmut. Również w 2014 roku został wydzierżawiony ze stada w Warendorfie ogier HENESSY, wiceczempion Niemiec, wyróżniający się oprócz poprawnego eksterieru wspaniałym ruchem w stępie i kłusie. W 2015r. stanowił ogier HELMUT również z Warendorfu, po którym urodził się WIROMUT – czempion Polski młodych ogierów. 2017r. wśród ogierów czołowych był ogier NEMO II z Niemiec.

Wyhodowane w Nowych Jankowicach klaczka Wiodora i ogierek Rojfed w 2014r. zdobyły tytuły czempionów na Ogólnopolskim Czempionacie, natomiast ogierek Imedor został czempionem ogierów 1-rocznych, a ogier Lider – czempionem ogierów 2- letnich.