Osiągnięcia i sukcesy

Konie

Czempion klaczek 2-letnich i superczempion wszystkich klaczy na Ogólnopolskim Czempionacie Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie – lipiec 2018

Wiceczempion ogierów 2-letnich i wicesuperczempion wszystkich ogierów na Ogólnopolskim Czempionacie Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie – lipiec 2018

Czempion ogierów 8-letnich i starszych na Ogólnopolskim Czempionacie Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych w Kętrzynie – wrzesień 2018

Wiceczempion ogierów 8-letnich i starszych na Ogólnopolskim Czempionacie Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych w Kętrzynie – wrzesień 2018

Wiceczempion ogierów 5-7 -letnich na Ogólnopolskim Czempionacie Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych w Kętrzynie – wrzesień 2018

Czempion klaczy 2-letnich, jednocześnie superczempion w grupie młodzieży żeńskiej na Ogólno-polskim Czempionacie Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie – lipiec 2019

Czempion ogierów 2-letnich rasy Polski Koń Zimnokrwisty, jednocześnie superczempion w grupie młodzieży męskiej na Ogólnopolskim Czempionacie Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie – lipiec 2019

Czempion ogierów 3-4 letnich, jednocześnie superczempion wystawy na Ogólnopolskim Czempio-nacie Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie – lipiec 2019

Czempion ogierów 5-letnich i starszych na Ogólnopolskim Czempionacie Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie – lipiec 2019

Czempion ogierów za największą ilość potomstwa uznanego w hodowli – Ogólnopolski Czempio-nat Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie – lipiec 2019

Czempion ogierów za jakość potomstwa - Ogólnopolski Czempionat Koni Zimnokrwistych w Kę-trzynie – lipiec 2019

Ogier LEST ze Stadniny Koni " Nowe Jankowice" został uznany przez przedstawicieli Związku Ho-dowców Koni ze Szwecji za najlepszego ogiera wystawy – Ogólnopolski Czempionat Koni Zimno-krwistych w Kętrzynie – lipiec 2019

Pierwsze miejsce w Ogólnopolskich Zawodach w Powożeniu Końmi Zimnokrwistymi w Grudziądzu – czerwiec 2019

Bydło MLECZNE

Najlepsza obora w Polsce w grupie obór liczących od 300,1 do 500 krów- obora Nowe Jankowice z wydajnością 13742 kg mleka od krowy w roku 2018

Trzecie miejsce w województwie i ósme miejsce w kraju w grupie obór od 50,1 do 150 krów- obora Szarnoś z wydajnością 13212 kg mleka w roku 2018

Czempion krów w drugiej laktacji na Kujawsko-Pomorskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Minikowie - czerwiec 2019

Wiceczempion krów w pierwszej laktacji na Kujawsko-Pomorskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Minikowie - czerwiec 2019

I wiceczempion krów w trzeciej i dalszych laktacji na Kujawsko-Pomorskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Minikowie - czerwiec 2019

Najlepsza obora w Polsce w grupie obór liczących od 300,1 do 500 krów - obora Nowe Jankowice z wydajnością 13 192 kg mleka od krowy w roku 2017

Pierwsze miejsce w województwie i piąte w kraju w grupie od 50,1 do 150 krów - obora Szarnoś z wydajnością 13 174 kg mleka w roku 2017

Czempion oraz superczempion jałowic 19-21 miesięcy na Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w Szepietowie – czerwiec 2018

I i II wiceczempion krów w drugiej laktacji na Kujawsko-Pomorskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Minikowie – czerwiec/lipiec 2018